Putting Zone


Puttning utgör nästan hälften av alla slag under en golfrunda och puttern används 2-3 gånger oftare än drivern eller wedgen. Puttningen omfattar dessutom FYRA färdigheter, inte bara själva slaget (”stroke”) vilket vanligtvis är det som lärs ut, och dessa fyra färdigheter måste integreras med instinktiv känsla och timing i slaget – Läsning, Siktning, Slag och Känsla. Historiskt har emellertid golfinstruktion knappast handlat i sig om puttning, och de flesta färdigheter som krävs för puttning har inte förståtts i termer av hur kroppsuppfattning och kroppsrörelser orsakar bra eller dåligt utförande. En omfattande översikt över golfinstruktion från 1880 fram till idag visar endast EN bok om hur man läser puttar. Boken är tryckt på ett privat förlag och tämligen otydlig. Det finns inga nämnvärda försök att förstå och lära ut hur känsla och siktning faktiskt fungerar i människans hjärna och kropp.

Fortfarande utgörs golfinstruktion till 95% av “full swing”, och resterande 5% avsatt för puttning är vag, inkonsekvent, repetitiv och nästan uteslutande baserad på pesudovetenskap från främmande expertis, illa anpassad till puttningsteknik av entusiastiska dillettanter utan kunskap om undervisning i dessa färdigheter. De har inbillade uppfattningar om vad som hjälper när vetenskapen faktiskt bevisar att de påstådda fördelarna är illa underbyggda och rena illusioner. Siffror och datorer och ”latinliknande” terminologi imponerar alltid på golfare såsom varande vetenskapliga, men i golf är dessa påståenden vanligen helt utan vetenskaplighet eller oerhört överdrivna. I själva verket tillämpas de inte på ett sunt sätt på den mänskliga kroppens faktiska färdigheter vid utförande av puttning.

Det är trist att säga, men dagens ”armé” av puttningsexperter inkluderar: optiker, putter designers, läkare, kirurger, teknologer, fitness-tränare, golfpsykologer, caddies, klubbreparatörer, misslyckade spelare, swing gurus, med flera. I allmänhet, utan nämnvärda undantag, har dessa personer (som har goda intentioner) inte den minsta aning om färdigheterna som krävs för puttning, utan väljer ut en eller två aspekter av puttning och kastar sig in i golfvärlden som den senaste ”puttningsexperten”. Om personen inte på ett seriöst sätt är involverad i att lära ut alla fyra färdigheterna på ett integrerat sätt, är vederbörande inte någon ”puttningsinstruktör” över huvudtaget, och de små delar som lärs ut isolerat är mest troligt osunda och skadliga för färdigheterna som helhet och för förbättring av förmågan över tid, även om golfspelaren kan uppleva en temporär ”smekmånad”.

Efter att ha funnit att de flesta problemen med puttningsfärdigheter inte har adresserats i golfhistoreien, har PuttingZone under de senaste 20 åren forskat, studerat och utvecklat lösningar. I PuttingZone kommer man att hitta de mest omfattande och dödligt effektiva puttningsteknikerna i golfhistorien – det bästa från golfen sedan 1800-talet kombinerat med avancerad fysik, anatomi, biomekanik, motorvetenskap, och speciellt ny neurovetenskap avseende perceptions- och rörelseprocesser i hjärnan och kroppen för instinktiv läsning, siktning, ”stroke” och avstånds- och hastighetskontroll.