TPI


Bli medveten om dina fysiska förutsättningar och ta ditt spel till nästa nivå.


TPI (Titleist Performance Institute)

Jag som Pro kontrollerar din rörlighet och stabilitet utifrån 12 kontroll punkter. Detta ger mig möjligheten att bedöma din fysiska förutsättning för att göra en golfsving.
Mitt arbetssätt är att vi hela tiden utgår från vad din kropp klarar av innan vi ändrar svingen istället för tvärtom. Rätt golffysik skapar mindre risk för skador och möjliggör en bra golfteknik. Det gör att du kan spela golf under en lång tid framöver och verkligen få njutning av spelet.
Du kanske har 15 i handicap i golf, men vad har din kropp för handicap? Detta är en succé i golfvärlden som kommit för att stanna!


Hållning – Rörlighet – Stabilitet – Balans  – Styrka. 

Dessa faktorer avgör hur din sving ser ut och hur effektivt du kan generera kraft, men även hur bra och konsekvent du kan överföra kraften till bollen!

Du hittar mer information under lektioner & kurser !