TPI

Bli medveten om dina fysiska förutsättningar och ta ditt spel till nästa nivå.

 Som TPI Golf Fitness Instructor fokuserar jag främst på de fysiska faktorer som begränsar dig som golfare. Några av dessa begränsningar sätter dig på en ökad risk för skador och hämma din förmåga att uppnå den maximala potentialen av din golfsving. Om kroppen är oförmögen att utföra en korrektmekanik golfsvingen, minskar den möjlighet för dig att förbättra ditt spel, Samtidigt ökar risken för golfrelaterade skador. Jag är främst inriktat på kroppen och dess förmåga att göra det gå rätt under svingen.Det är ett test som kommer att bedöma din styrka, flexibilitet, balans och rörlighet som gäller golfsvingen. Baserat på resultaten av utvärderingen, kommer jag att rekommendera övningar som kommer att minska brister i kroppen som sannolikt kommer att leda till skada och det är hämmande dig från att nå sin fulla golf potential. När du är medveten om dina funktionella begränsningar och har förmågan att rätta till dem, kan du dra nytta av större kraft, längd och precision, samtidigt som risken för skador minskar.

                CIMG1796                   CIMG1797

Vad är TPI?  (Titleist Performance Institute)

TPI är ett koncept som två killar (David Phillips & Dr. Greg Rose) på Titleist i USA har jobbat fram som går ut på att Pron kontrollerar rörligheten och stabiliteten utifrån 12 kontroll punkter. Detta ger pron en möjlighet att bedöma golfarens fysiska förutsättningar för att göra en golfsving.
Mitt arbetssätt är att vi hela tiden utgår från vad Din kropp klarar av innan vi ändrar svingen istället för tvärtom. Rätt golffysik skapar mindre risk för skador och möjliggör en bra golfteknik. Det gör att du kan spela golf under en lång tid framöver och verkligen få njutning av spelet.
Du kanske har 15 i handicap i golf, men vad har din kropp för handicap?
Detta är en succé i golfvärlden som kommit för att stanna!

Vad hindrar dig från att spela din bästa golf?

Dessa faktorer avgör hur din sving ser ut och hur effektivt du kan generera kraft,

Print

men även hur bra och konsekvent du kan överföra kraften till bollen!

Hållning - Rörlighet - Stabilitet - Balans  - Styrka. mm