PuttingZone

CIMG3096Puttning är nästan hälften av alla slag varje runda,  puttern används 2-3 gånger oftare än Driven eller wedge. När det handlar om puttning så finns det fyra färdigheter som mas ska titta lite mer än bara en del av det, inte bara de stroke som vanligt undervisade, och dessa fyra färdigheter måste integreras med instinktiv känsla och stroke timing – Läs, Aim, stroke och Touch. Historiskt avser dock golf instruktion knappast själv med att sätta, och de flesta av de färdigheter för att sätta har inte förstås i termer av hur kroppen uppfattningar och rörelser orsakar bra eller dålig prestanda. En omfattande undersökning av golf instruktion från 1880 till idag avslöjar bara en obskyr, privat tryckt bok om hur man läser puttar och ingen betydande insatser för att förstå och lära ut hur touch eller syftar faktiskt arbetar i den mänskliga hjärnan och kroppen.

Golf instruktion är fortfarande 95% full swing bara, och 5% för att sätta är vag, inkonsekvent, repetitiva och nästan helt baserad på pseudo-vetenskap främmande expertis illa tillämpas sätta färdigheter genom dilettant entusiaster utan undervisning kunskap om färdigheter med inbillade föreställningar om vad hjälper när vetenskapen faktiskt bevisar de påstådda fördelarna är dåligt underbyggda och illusorisk. Siffror och datorer och Latinate terminologi imponera alltid golfare som vetenskaplig, men i golf dessa påståenden av vetenskap är oftast saknar verklig vetenskap eller kraftigt uppblåst och i själva verket inte sunt tillämpas på verkliga kunskaper i den mänskliga kroppen i handlingen att utföra sätta färdigheter.